Website www.nesteoil.pl / www.neste.pl is no longer in use

Neste Oil has sold its Polish station network (Neste Polska Sp, z.o.o.) to Shell. The transaction covered a total of 105 unmanned stations and marked the end of Neste Oil's retail operations in Poland. The sale was closed in April 2013.

Read the press release

Learn more about Neste Oil's station network

Shell's Polish station network (with unmanned stations network)


Witryna internetowa www.nesteoil.pl / www.neste.pl już nie jest używana

Firma Neste Oil sprzedała swoją sieć stacji w Polsce (spółkę Neste Polska Sp. z.o.o.) firmie Shell. Transakcja objęła łącznie 105 stacji bez załogi i wyznaczyła koniec operacji detalicznych Neste Oil w Polsce. Sprzedaż została zamknięta w kwietniu 2013 r.

Przeczytaj informacje prasowe (w języku angielskim)

Więcej informacji o sieci stacji Neste Oil (w języku angielskim)

Sieć stacji Shell w Polsce (razem z siecią stacji bezobsługowych)


Neste Oil, Keilaranta 21, P.O. Box 95, 00095 NESTE OIL - Tel. +358 10 45811, Business ID 1852302-9